Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > Đinh thép

Đối tác tiêu biểu

Đinh thép

Đinh thép dài 5cm dùng để làm dấu mốc tọa độ thay thế cho mốc sứ. Thuận tiện và nhanh chóng trong công việc đo đạc và khảo sát

Xem chi tiết

1