Tuyển dụng

Tuyển dụng NHÂN VIÊN MEDIA MARKETING

26 Apr 2024 Tuyển dụng nhân sự

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, BIOGENCY có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN MEDIA MARKETING với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

Tuyển dụng TRỢ LÝ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

24 Apr 2024 Tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH Đất Hợp là đơn vị chuyên kinh doanh và cho thuê thiết bị trắc địa, thiết bị thủy đạc; sửa chữa và kiểm nghiệm thiết bị; tư vấn và cung cấp các giải pháp sinh học trong xử lý nước thải cho ngành môi trường, xử lý nước nuôi thủy sản thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí TRỢ LÝ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

Tuyển dụng NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG R&D

20 Feb 2024 Tuyển dụng kỹ sư

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG R&D với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

[Tuyển dụng] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH THỦY ĐẠC

21 Jan 2024 Tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Đất Hợp là đơn vị chuyên kinh doanh và cho thuê thiết bị trắc địa, thiết bị thủy đạc; sửa chữa và kiểm nghiệm thiết bị; tư vấn và cung cấp các giải pháp sinh học trong xử lý nước thải cho ngành môi trường, xử lý nước nuôi thủy sản thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH THỦY ĐẠC với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

Tuyển dụng NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

10 Jan 2024 Tuyển dụng kỹ sư

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔI TRƯỜNG

06 Jan 2024 Tuyển dụng kinh doanh

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔI TRƯỜNG với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

[Tuyển dụng] NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

03 Jan 2024 Tuyển dụng kinh doanh

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

12