Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG - CONTENT MARKETING

05 Jan 2021 Tuyển dụng nhân sự

Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí CONTENT MARKETING với yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH - CÔNG TY ĐẤT HỢP

10 Jul 2020 Tuyển dụng kinh doanh

Đất Hợp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH với yêu cầu và quyền lợi cụ thể. Ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email huyentrang@dathop.com.vn hoặc liên hệ đến 0942.836.673 để biết thêm chi tiết.

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN SALE ADMIN

13 May 2020 Tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Nhân viên Sale Admin - với các yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

1