Tư vấn môi trường

Dự án đã thực hiện

Khu dầu khí Thanh đa

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập đề án bảo vệ môi trường Khu dầu khí Thanh Đa

Dự án khách sạn quốc tế Đông Dương

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khách sạn Quốc tế Đông Dương

Dự án khu tái định cư Quận 2

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dịch vụ DV1, DV2, DV3 thuộc Khu tái định cư Phường Bình Khánh, Quận 2

Dự án sân Golf Phan Thiết

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sân Golf và Câu lạc bộ Golf Phan Thiết

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư và công nghiệp sạch Tân Thuận Đông

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư và công nghiệp sạch Tân Thuận Đông

BCK BVMT dự án Xưởng sản xuất bánh của Công ty CP Sài Gòn Givral

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

BCK BVMT dự án  Xưởng sản xuất bánh của Công ty CP Sài Gòn Gival

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

15 Jan 2016 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

15 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

14 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

1234

Cho thuê thiết bị