Tư vấn môi trường

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Địa điểm: Hiệp Phước, Thạnh phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

nạo vét soài rạp hiệp phước

 

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214