Tư vấn môi trường

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Địa điểm: Hiệp Phước, Thạnh phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

nạo vét soài rạp hiệp phước

 

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị