Tư vấn môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Địa điểm: KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phonak Việt Nam

ĐTM mở rộng nhà máy Phonak

ĐTm mở rộng Phonak POVC3

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214