Tư vấn môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy Phonak – POCV3

Địa điểm: KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phonak Việt Nam

ĐTM mở rộng nhà máy Phonak

ĐTm mở rộng Phonak POVC3

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị