Tư vấn môi trường

Thương mại dịch vụ

Khách sạn Duxton Sài Gòn

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập báo cáo giám sát môi trường Khách sạn Duxton Sài Gòn

Nhà hàng Hoàng Ty

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập đề án BVMT Nhà hàng Hoàng Ty

Khu dầu khí Thanh đa

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập đề án bảo vệ môi trường Khu dầu khí Thanh Đa

Dự án khách sạn quốc tế Đông Dương

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khách sạn Quốc tế Đông Dương

Dự án khu tái định cư Quận 2

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dịch vụ DV1, DV2, DV3 thuộc Khu tái định cư Phường Bình Khánh, Quận 2

Dự án sân Golf Phan Thiết

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sân Golf và Câu lạc bộ Golf Phan Thiết

1

Cho thuê thiết bị