Tư vấn môi trường

Dự án đã thực hiện

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác và chế biến vàng – Mỏ vàng Hòn Mò O

14 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác và chế biến vàng – Mỏ vàng Hòn Mò O

Báo cáo giám sát môi trường Đường nối vành đai ngoài Bình Lợi - Tân Sơn Nhất

14 Jan 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ dự án Đường nối Vành đai ngoài – Bình Lợi – Tân Sơn Nhất (giám sát môi trường từ năm 2010 đến năm 2014, định kỳ 3 tháng/lần)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Cặp sông Tiền, huyện Cái Bè

14 Jan 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Cặp sông Tiền, huyện Cái Bè

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

Đề án bảo về môi trường Nhà máy thép Vina Kyoei

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập đề án bảo vệ môi trường Công ty TNHH Thép Vina Kyoei (Nhật)

Dự án đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

1234

Cho thuê thiết bị