Tư vấn môi trường

Dự án khách sạn quốc tế Đông Dương

Dự án khách sạn quốc tế Đông Dương

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng khách sạn Quốc tế Đông Dương

Địa điểm: KonTum

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phước Thành Vinh

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị