Tư vấn môi trường

Khu dầu khí Thanh đa

Khu dầu khí Thanh đa

Lập đề án bảo vệ môi trường Khu dầu khí Thanh Đa

Địa điểm: 2AB Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Petrosetco

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị