Tư vấn môi trường

Dự án đã thực hiện

Dự án Khu dân cư Êđen 5

29 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Ê Đen 5 – Nam Sài Gòn.

Dự án Khu cao ốc căn hộ Thảo Điền

29 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu cao ốc căn hộ cao cấp Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 do Công ty CP ngoại thương và phát triển đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (Fideco) làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư Đồng Nai

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập ĐTM ( báo cáo đánh giá tác động môi trường) dự án Khu dân cư và khu thương mại dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Khu dân cư Nam Rạch Chiếc

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập ĐTM ( Báo cáo đánh giá tác động môi trường ) Khu dân cư Nam Rạch Chiếc

Khu dân cư Phú Hữu

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) Khu dân cư Phú Hữu

Khu dân cư Quận 9

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư quận 9

Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2006 - 2007

Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp Phước năm 2013

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp phước năm 2013

Dự án duy tu, nao vét luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

1234