Tư vấn môi trường

Khai thác – Nạo vét

Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp Phước năm 2013

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp phước năm 2013

Dự án duy tu, nao vét luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

15 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

14 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Quan trắc môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác và chế biến vàng – Mỏ vàng Hòn Mò O

14 Jan 2016 Khai thác – Nạo vét

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khai thác và chế biến vàng – Mỏ vàng Hòn Mò O

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214