Tư vấn môi trường

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

Lập đề án khai thác nước ngầm dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp CYAN

Địa điểm: Xã Điện Dương, huyện ĐIện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư  Lủng Lô 5

khai thác nước ngầm CyAn Quảng Nam

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị