Tư vấn môi trường

Dự án đã thực hiện

Viện Pasteur

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Viện Pasteur.

Trường TH Quốc Tế Canada

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường TH Quốc tế Canada - Hệ song ngữ

Trường CNTT Gia Định

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường CNTT Gia Định

Bệnh viện đa khoa sài gòn

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Nhiệt đới

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Nhiệt đới

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

Nha Khoa Châu Âu

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập đề án bảo vệ môi trường Nha Khoa Châu Âu

Khách sạn Duxton Sài Gòn

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập báo cáo giám sát môi trường Khách sạn Duxton Sài Gòn

Nhà hàng Hoàng Ty

28 Jun 2016 Thương mại dịch vụ

Lập đề án BVMT Nhà hàng Hoàng Ty

1234

Cho thuê thiết bị