Tư vấn môi trường

Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Viện Pasteur

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Viện Pasteur.

Trường TH Quốc Tế Canada

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường TH Quốc tế Canada - Hệ song ngữ

Trường CNTT Gia Định

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường CNTT Gia Định

Bệnh viện đa khoa sài gòn

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Nhiệt đới

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Nhiệt đới

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

Nha Khoa Châu Âu

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập đề án bảo vệ môi trường Nha Khoa Châu Âu

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214