Tư vấn môi trường

Khu dân cư Phú Hữu

Khu dân cư Phú Hữu

Lập ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) Khu dân cư Phú Hữu

Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Hữu Gia

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214