Tư vấn môi trường

Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp Phước năm 2013

Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp Phước năm 2013

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp phước năm 2013

Địa điểm: Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam

 

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị