Tư vấn môi trường

Khu dân cư Nam Rạch Chiếc

Khu dân cư Nam Rạch Chiếc

Lập ĐTM ( Báo cáo đánh giá tác động môi trường ) Khu dân cư Nam Rạch Chiếc

Địa điểm: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiến Phước

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị