Tư vấn môi trường

Dự án duy tu, nao vét luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Dự án duy tu, nao vét luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Địa điểm: Tp. HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng công ty bảo đảm an toàn HH Miền Nam

 

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị