Tư vấn môi trường

Dự án Khu dân cư Êđen 5

Dự án Khu dân cư Êđen 5

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Ê Đen 5 – Nam Sài Gòn.

Địa điểm: Khu Nam Sài Gòn, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty Ê Đen

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị