Tư vấn môi trường

Khu dân cư Quận 9

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Lập báo cáo đạt tiêu chuẩn môi trường dự án Khu dân cư quận 9

Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

28 Jun 2016 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2006 - 2007

Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp Phước năm 2013

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp Hiệp phước năm 2013

Dự án duy tu, nao vét luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

28 Jun 2016 Khai thác – Nạo vét

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án duy tu, nạo vét luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Viện Pasteur

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Viện Pasteur.

Trường TH Quốc Tế Canada

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường TH Quốc tế Canada - Hệ song ngữ

Trường CNTT Gia Định

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản cam kết bảo vệ môi trường Trường CNTT Gia Định

Bệnh viện đa khoa sài gòn

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Bệnh viện Nhiệt đới

28 Jun 2016 Y tế - Giáo dục – Văn Phòng

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Nhiệt đới

12345678910

Cho thuê thiết bị