Tư vấn môi trường

Dịch vụ môi trường

28 Dec 2015 Tư vấn môi trường

Công ty TNHH Đất Hợp được thành lập từ năm 2003 tại Tp. Hồ Chí Minh. là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị đo đạc, môi trường, khoa học kỹ thuật và dịch vụ tư vấn môi trường. Các lĩnh vực hoạt động của Đất Hợp đã và đang tạo được sự tin tưởng của đối tác.

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Kho tiếp vận SOWATCO

Đề án bảo về môi trường Nhà máy thép Vina Kyoei

18 Dec 2015 Công nghiệp – Nhà máy sản xuất

Lập đề án bảo vệ môi trường Công ty TNHH Thép Vina Kyoei (Nhật)

Dự án đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

Gói dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

05 Nov 2015 Dịch vụ môi trường

Đối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là nhóm đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục II và IV nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thực hiện 1 lần. Thời gian thực hiện: 20-30 ngày tùy dự án ( bao gồm thời gian xác nhận).

Gói dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường

05 Nov 2015 Dịch vụ môi trường

Đối tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là nhóm đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục II và IV nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư, thực hiện 1 lần. Thời gian thực hiện: 20-30 ngày tùy dự án ( bao gồm thời gian xác nhận).

12345678910

Cho thuê thiết bị