Tư vấn môi trường

Viện Pasteur

Viện Pasteur

Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng Viện Pasteur.

Địa điểm: Quận 3, TPHCM

Chủ đầu tư: Viện Pasteur

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị