Tư vấn môi trường

Bệnh viện Nhiệt đới

Bệnh viện Nhiệt đới

Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Bệnh viện Nhiệt đới

Địa điểm: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị