Tư vấn môi trường

Báo cáo giám sát môi trường Đường nối vành đai ngoài Bình Lợi - Tân Sơn Nhất

Báo cáo giám sát môi trường Đường nối vành đai ngoài Bình Lợi - Tân Sơn Nhất

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ dự án Đường nối Vành đai ngoài – Bình Lợi – Tân Sơn Nhất (giám sát môi trường từ năm 2010 đến năm 2014, định kỳ 3 tháng/lần)

Địa điểm: Quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GS E&C Hàn Quốc

Báo cáo giám sát vành đai Bình Lợi

Báo cáo giám sát vành đai Tân Sơn Nhất

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị