Môi trường

Giải pháp sinh học BIOGENCY > Khử bùn

Đối tác tiêu biểu

Vi Sinh xử lý bùn Microbe-Lift SA

Vi sinh giảm bùn MicrobeLift SA được thiết kế nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy bùn trong các hệ thống xử lý nước thải, ao hồ, đầm chứa…SA là chất gia tốc vi sinh giảm lượng chất rắn thải hiệu quả, cải thiện đến 80% oxy hóa sinh học, tăng hiệu suất hoạt động như ban đầu.

Xem chi tiết

1