Tư vấn môi trường

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

QCVN 09-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2016 

 

Từ ngày 01/3/2016, QCVN 09:2015/BTNMT chính thức có hiệu lực. Thay thế QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

 

Tải tài liệu tại đây

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214