Tư vấn môi trường

DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2 NĂM THÌ CẦN THỰC HIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG NÀO

DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2 NĂM THÌ CẦN THỰC HIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG NÀO

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trên hai năm thì cần thực hiện những quy định chung về bảo vệ môi trường sau: thực hiện đầy đủ nội dung về bảo vệ môi trường có trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường, hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường.

 

Nội dung về bảo vệ môi trường trong Báo cáo ĐTM hoặc Cam kết bảo vệ môi trường:

Doanh nghiệp cần thực hiện các nội dung về quản lý môi trường theo quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (cam kết bảo vệ môi trường), bao gồm :

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án. (chương IV của báo cáo ĐTM, chương III của kế hoạch bảo vệ môi trường)

- Thực hiện theo chương trình quản lý và giám sát môi trường (tại chương V của báo cáo ĐTM, chương III của kế hoạch bảo vệ môi trường)

- Thực hiện cam kết với cộng đồng ( chương  VI của báo cáo ĐTM)

Lưu ý:

Trường hợp nếu doanh nghiệp chưa có quyết định phê duyệt ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương ứng để thay thế.

Sau khi lập đề án, doanh nghiệp thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường tương tự có trong quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận của đề án bảo vệ môi trường.

 

Những thủ tục quản lý môi trường:

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải

- Giấy phép xả thải

- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Hợp đồng đơn vị thu gom, chất thải thông thường, nguy hại, công nghiệp

- Đóng phí nước thải

- Xây dựng công trình xử lý nước thải

- Xây dựng công trình xử lý khí thải, bụi

 

Những lưu ý chung:

Cơ quan nhà nước xuống kiểm tra định kỳ, 1-2 lần/ năm và yêu cầu bổ sung, cải tạo tùy theo điều kiện thực tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện công tác quản lý môi trường và biện pháp môi trường nghiêm túc, đúng quy định nhà nước.

 

Nếu Bạn cần tư vấn thêm về việc quản lý môi trường sao cho đúng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức. Đừng ngần ngại gọi cho chuyên viên môi trường để được tư vấn miễn phí.

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị