Tư vấn môi trường

CÓ PHẢI " MICROBELIFT IND" CHỈ HIỆU QUẢ KHI ĐƯỢC THÊM VÀO BỂ TỰ HOẠI ĐANG ĐẦY VÀ Ứ ĐỌNG HAY CÓ THỂ THÊM TRONG KHI NƯỚC THẢI ĐANG TỪ TỪ CHẢY VÀ

CÓ PHẢI " MICROBELIFT IND" CHỈ HIỆU QUẢ KHI ĐƯỢC THÊM VÀO BỂ TỰ HOẠI ĐANG ĐẦY VÀ Ứ ĐỌNG HAY CÓ THỂ THÊM TRONG KHI NƯỚC THẢI ĐANG TỪ TỪ CHẢY VÀ

Giải đáp từ chuyên gia: " Vi khuẩn MICROBELIFT IND NÊN được cho vào khi đang đổ nước thải vào bể. Với cách này, vi khuẩn sẽ có một sự khởi động cho quá trình xử lý bằng việc tăng thời gian lưu và sẽ ổn định nước thải một cách nhanh chóng".

Bạn cần biết thêm một trong những đặc tính năng đặc biệt của “Microbelift IND” là:

1. Làm giảm nhu cầu ô-xy sinh học (BOD) và nhu cầu ô-xy hóa học (COD) - những tác nhân gây mùi trong hệ thống xử lý, bể tự hoại, các đầm phá và hố.

2. Phân hủy các chất rắn như phân, chất béo và protein, và xử lý nước chứa phê-non, nước thải, hợp chất H2S phân hủy sinh học và các tạo chất khác.

3. Hỗ trợ hiệu quả cho các đầm phá, bể tự hoại, bẫy mỡ, các hệ thống bùn hoạt tính và các hệ thống xử lý khác

4. Làm giảm đáng kể mức độ ô nhiễm cũng như hạn chế các quy trình bơm và sục rửa tốn kém, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành

Hãy gửi cho chúng tôi ý kiến và thắc mắc của bạn về sản phẩm!

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214