Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Quan trắc khí tượng thủy văn

Đối tác tiêu biểu

Trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Trạm quan trắc khí tượng thủy văn để quan trắc khí tượng, thủy văn, phục vụ nông - lâm-ngư nghiệp hoặc an toàn cho cảng, tàu thuyền lưu thông. Thiết bị xuất xứ Tây Ban Nha của hãng Geonica
Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214