Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Đo dòng chảy, lưu lượng, sóng, triều

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - Nortek ADCP

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Nortek, xuất xứ từ Na Uy. Model: Aquadopp Profiler/ Aquadopp Z-Cell/ Aquadopp HR- Profiler/ Signature55/ Signature1000 | Signature500. Thiết bị dùng đo chòng chảy và sóng trong môi trường nước.


Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - MIDAS DWR

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Valeport, xuất xứ từ Anh. Thiết bị kiểu MIDAS DWR dùng trong khảo sát, thiết kế, thực hiện giám sát và nghiên cứu tác động môi trường.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY TELEDYNE - Teledyne RDI ADCP

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều TELEDYNE RDI ADCP của hãng Teledyne TSS , xuất xứ từ Mỹ. Thiết bị dùng để đo dòng nước trong việc hỗ trợ thăm dò dầu khí, khoan và sản xuất.
Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - Sontek ADCP

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Sontek, xuất xứ từ Mỹ. Thiết bị kiểu ADP dùng để đo dòng chảy và sóng và nghiên cứu tác động của môi trường.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - MIDAS WTR

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Valeport, xuất xứ từ Anh. Thiết bị kiểu MIDAS WTR dùng để đo áp suất trong khảo sát, thiết kế, thực hiện giám sát và nghiên cứu tác động môi trường.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - MIDAS WLR

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Valeport, xuất xứ từ Anh. Thiết bị kiểu MIDAS WLR dùng để đo thủy triều và nhiệt độ trong môi trường nước,

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - MiniTIDE

Thiết bị đo dòng chảy lưu lượng, sóng, triều của hãng Valeport, xuất xứ từ Anh. Thiết bị kiểu miniTide dùng để đo áp suất trong môi trường nước.


Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO DÒNG CHẢY, LƯU LƯỢNG, SÓNG, TRIỀU - TideMaster

Thiết bị đo dòng chảy, lưu lượng sóng, triều TideMaster của hãng Valeport, Anh Quốc. Sản phẩm được dùng để đo thủy triều tại Cảng, đo mực nước trong khảo sát, nạo vét...Xem chi tiết

Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy SOMMER RQ-30

Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy RQ-30 được dùng để đo lưu lượng sông, kênh mở, kênh đào mới mặt cắt ngang đã biết. Thiết bị sử dụng công nghệ radar để đo triều, vận tốc và lưu lượng nước xả.

Xem chi tiết

Thiết bị đo triều ký tự ghi Valeport VRS-20

Thiết bị đo triều ký tự ghi VRS-20 được phát triển bởi hãng Valeport, được ứng dụng công nghệ đo mực nước bằng radar tiên tiến, giúp công việc đo được tiến hành nhanh chóng và chính xác.

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214