Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Đo địa chấn

Đối tác tiêu biểu

Hệ thống đo địa chấn

Hệ thống đo địa chấn dùng để nghiên cứu khoáng sản biển và lĩnh vực dầu khí thuộc hãng SERCEL, xuất xứ: Pháp.Xem chi tiết

1