Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Rà quét Side Scan Sonar

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - CM2

Thiết bị rà quét side scan sonar CM2 của hãng Cmax được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Anh. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2000

Thiết bị rà quét side scan sonar 2000 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2200-M

Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-m của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong điều tra khảo cổ học, khảo sát địa chất

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2200-S

Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-S của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2400

Thiết bị rà quét side scan sonar 2400 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4600

Thiết bị rà quét side scan sonar 4600 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR, Model JW Fishers 100K/600K/1200K,

Xem chi tiết

THIẾTBỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4125

Thiết bị rà quét side scan sonar 4125 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4200

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR, Model: 4200, hãng sản xuất: Edgetech, Mỹ.
Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214