Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Đo địa tầng Sub bottom

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ ĐO ĐỊA TẦNG SUB BOTTOM PROFILER- 3100

Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER, model 3100, hãng sản xuất Edgetech, Mỹ. Thiết bị dùng trong khảo sát địa chất biển.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO ĐỊA TẦNG - SUB BOTTOM PROFILER - 3200

Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER, model 3200, hãng Edgetech,Mỹ. Thiết bị được kết hợp vói phần mềm Hypack trong khảo sát địa chất biển

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214