Tin tức

Đất Hợp đồng hành cùng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Đại học Bách Khoa TP.HCM

Đất Hợp đồng hành cùng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Đại học Bách Khoa TP.HCM

Công ty TNHH Đất Hợp rất vinh dự là một trong những đơn vị tài trợ cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2023 cho Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Mùa hè xanh là mt hot đng tình nguyn hàng năm, mang ý nghĩa hưng sinh viên đến các hot đng có ích cho xã hi như: Làm đưng, làm cu, xây nhà tình thương, xóa mù ch và xóa mù tin hc… do Hi Sinh viên Vit Nam t chc, thu hút đông đo sinh viên tham gia các trưng Đi hc, Cao đng, Trung cp… trên toàn lãnh th Vit Nam. 

Đi vi Trưng Đi hc Bách Khoa - Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh, “Mùa hè xanh” là mt trưng trình tình nguyn din ra trong k ngh hè hng năm dành cho sinh viên. Bên cnh nhng gi hc căng thng, “Mùa hè xanh” là chương trình mang đến cho sinh viên chui các hot đng ý nghĩa và có tính nhân văn sâu sc, giúp sinh viên có tri nghim và thêm yêu cuc sng đ ra trưng có đng lc hơn trong phn đu và xây dng đt nưc. 

ng đến nhng giá tr tích cc đó, Công ty TNHH Đt Hp rt vinh d là mt trong nhng đơn v tài tr cho Chiến dch tình nguyn Mùa hè xanh 2023 cho Khoa Môi trưng và Tài nguyên, Trưng Đi hc Bách Khoa - Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh.

Thư cảm ơn của Chi ủy và Ban chủ nhiệm khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Công ty TNHH Đất Hợp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hồng gửi tặng giấy khen cho Công ty TNHH Đất Hợp. 

Mt s hình nh sinh viên khoa Môi trưng và Tài nguyên, Trưng Đi hc Bách Khoa - Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh hot đng trong chiến dch tình nguyn làm công trình đưng bê tông ti xã Tân Thành A, huyn Tân Hng, tnh Đng Tháp: 

Đt Hp hy vng s có cơ hi đng hành vi khoa Môi trưng và Tài nguyên, Trưng Đi hc Bách Khoa - Đi hc Quc gia Thành ph H Chí Minh nhiu chiến dch tình nguyn hơn na đ cùng nhau mang đến nhng giá tr tt đp khác cho cng đng. 

Trân trng cm ơn,

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: (028).3.6208.606

Mobile: 0903 825 125

Email: cskh@dathop.com.vn

Website: https://dathop.com.vn/ - https://dathop.com/