Tư vấn môi trường

Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ cao cấp Quốc Cường

Dự án đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đông Đô Đại Phố

Dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

18 Dec 2015 Xây dựng – Hạ tầng – Giao thông

Dự án Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bến xe Miền Tây Mới

12

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214