Tin tức

Trọn bộ thiết bị và phần mềm Đất Hợp cung cấp phục vụ cho khảo sát địa hình

Trọn bộ thiết bị và phần mềm Đất Hợp cung cấp phục vụ cho khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là một công tác vô cùng quan trọng, phục vụ trong đa dạng lĩnh vực và có ảnh hưởng nhất định đến đời sống - xã hội. Hiểu được điều đó, Đất Hợp luôn không ngừng cập nhật những công nghệ mới trong giải pháp khảo sát địa hình. Hiện nay, giải pháp khảo sát địa hình đang được cung cấp tại Đất Hợp với trọn bộ từ thiết bị cho đến phần mềm.

Kho sát đa hình và tm quan trng ca công tác kho sát đa hình 

- Kho sát đa hình là gì? 

Kho sát đa hình là công tác đo đc, tính toán đnh v, nghiên cu điu kin t nhiên ca mt đt hay thu thp các yếu t liên quan đến đa vt, đa hình ti đa đim xây dng công trình. 

Ngoài ra, kho sát đa hình chính là bưc đu cn làm đ có đưc d liu, thông tin cn thiết ri th hin chúng lên bn v theo mt t l và đ chi tiết nht đnh phc v cho thiết kế, quy hoch, quan trc lún, thành lp các loi bn đ như bn đ đa hình hay bn đ quy hoch,... 

 

Kho sát đa hình giúp thu thp d liu cn thiết trong thiết kế, quy hoch, quan trc, lp bn đ,... 

- Tm quan trng ca công tác kho sát đa hình 

Kho sát đa hình là công vic quan trng đi vi nhiu lĩnh vc khác nhau, đin hình như xây dng cơ s h tng, qun lý tài nguyên thiên nhiên hay quy hoch đô th,... 

S dĩ, kho sát đa hình đưc xem là công tác vô cùng quan trng nh vào các lý do sau: 

  • Cung cp d liu chính xác đ đm bo tính hiu qu và an toàn khi thiết kế các công trình xây dng; 

  • Xác đnh v trí xây dng công trình ti ưu, giúp tiết kim chi phí và gim thiu ri ro liên quan đến đa cht; 

  • D liu t kho sát đa hình là cơ s đ lp bn đ đa hình, hin trng s dng đt cũng như ra quyết đnh quy hoch đô th, khu dân cư, khu du lch,... giúp s dng đt hp lý, ti ưu hóa và phát trin h tng bn vng; 

  • Đánh giá và d báo tác đng thiên tai và h tr lên kế hoch phòng chng, ng phó vi thiên tai; 

Trn b thiết b và phn mm phc v cho kho sát đa hình đang đưc cung cp ti Đt Hp 

Kho sát đa hình ngày càng quan trng và ng dng ph biến trong các công vic thiết kế, thi công công trình, giao thông hay thy li,... Hin nay, Đt Hp đang là đơn v cung cp trn b gii pháp kho sát đa hình t thiết b đến phn mm và có kh năng ng dng, mang li hiu qu cao, đ chính xác đt chun cho các d án quy hoch, xây dng,... 

- Thiết b phc v cho kho sát đa hình đang đưc cung cp ti Đt Hp 

 

STT 

Nhóm thiết b 

Model cung cp 

1 

Máy toàn đc đin t (Total Station) 

2 

Máy toàn đc tích hp scan  

Trimble SX12  

3 

Máy đnh v GNSS 

  • Trimble Catalyst DA2. 

  • Trimble R12, Trimble R12i, Trimble R750, Trimble R580, Trimble R780. 

4 

LiDAR 

  • Hãng GreenValley: LiAir X3. 

6 

B điu khin 

7 

UAV/Drone 

  • Hãng Autel: 

+ DragonFish Series: DragonFish Lite, DragonFish Standard, DragonFish Pro. 
+ EVO Max Series: EVO Max 4T, EVO Max 4N. 
+ EVO II Enterprise V3: EVO II Pro Enterprise V3, EVO II Dual 640T Enterprise V3 
+ EVO II Dual 640T V3 
EVO II RTK Series V3: EVO II Dual 640T RTK V3, EVO II Pro RTK V3 
EVO II Pro V3 

- Phn mm phc v cho kho sát đa hình đang đưc cung cp ti Đt Hp 

 

STT 

Hãng 

Phn mm cung cp 

1 

Trimble 

2 

GreenValley 

LiGeoreference, LiDAR360 

3 

YellowScan 

4 

Trimble Applanix 

POSPac UAV 

Công ty TNHH Đt Hp hp tác vi nhiu thương hiu ni tiếng khác nhau, vi mc tiêu mang đến cho ngưi dùng nhng la chn ti ưu nht đ va đm bo yêu cu công vic và ti ưu chi phí cho ngưi dùng. Cùng vi đó, Đt Hp đang li đi din đc quyn cho nhiu thương hiu cung cp thiết b và phn mm kho sát đa hình ti Vit Nam như Trimble, YellowScan,... 

 

 
 

 

Đt Hp cung cp gii pháp kho sát đa hình ti ưu và phù hp vi tng d án ca quý khách hàng. 

Quý khách có th hoàn toàn yên tâm khi la chn thiết b và phn mm kho sát đa hình đến t Đt Hp trong sut quá trình mua hàng – s dng – sau khi s dng. Liên h ngay HOTLINE 0903 825 125 đ đưc h trtư vn nhanh nht vthiết b và phn mm phù hp cho d án kho sát đa hình ca quý khách hàng!