Tin tức

Tăng cường chuyển đổi số ngành xây dựng trong năm 2024

Tăng cường chuyển đổi số ngành xây dựng trong năm 2024

Trong năm 2024, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan Nhà nước.

Chú trọng cải cách, hoàn thiện thủ tục hành chính

Thực hiện dựa theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 do Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, cùng với định hướng đến năm 2030, trong năm 2024 này, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bộ Xây dựng phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra về chuyển đổi số ngành xây dựng.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ đặc biệt chú trọng vào hoàn thiện các thể chế, hệ thống cơ sở dữ liệu, đồng thời xây dựng, phát triển nguồn nhân lực làm chủ nền tảng công nghệ số, nhờ đó xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số trong năm 2025.

Bộ Xây dựng chỉ đạo và quán triệt những đơn vị chuyên môn nghiêm túc thực hiện minh bạch, công khai trong giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy trình. Đồng thời, Bộ cũng tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí và tháo gỡ những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức cũng cần tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cấp, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cũng như hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa, tiếp tục thực hiện hoạt động thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính để đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Bộ cũng sẽ chủ động trong niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, thực hiện rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ theo thủ tục hành chính.

Từ đó, Bộ sẽ đề xuất phương án để đơn giản hóa thủ tục hành chính, công bố, chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành xây dựng trong năm 2024

Trong năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thông minh vào ngành xây dựng để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của lãnh đạo Bộ. Nhờ đó, các yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử được đáp ứng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước, hướng đến Chính phủ số trong năm 2025.

Dựa theo đó, Bộ sẽ ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ như Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Mô hình thông tin công trình (BIM),... để ứng dụng chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường ứng dụng liên quan công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh nghiệp số. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin có vai trò quan trọng và đặc biệt cần thiết. Xem thêm: GIẢI PHÁP NÀO CHO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XÂY DỰNG?>>>

Mô hình thông tin công trình (BIM) là một thành tựu về khoa học công nghệ được ứng dụng trong thực hiện chuyển đổi số ngành xây dựng.

Ngoài ra, đôn đốc hoạt động triển khai xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; thực hiện hướng dẫn, đôn đốc UBND tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật và báo cáo công khai về Bộ trên Cổng thông tin về công tác quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn.

Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác số hóa các loại văn bản, cũng như chính sách, pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển đổi số cùng với các địa phương (lấy trọng tâm là khu vực TP Hà Nội và TP.HCM) ở các lĩnh vực cụ thể như quản lý cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng,...

Không những vậy, Bộ Xây dựng cũng sẽ tập trung triển khai, xây dựng các cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đến những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Thúc đẩy nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện Chính phủ số, Chính phủ điện tử tại cơ quan Bộ.

Mọi thắc mắc về công nghệ được ứng dụng để chuyển đổi số trong xây dựng mới, hãy liên hệ ngay Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất!

>>> Xem thêm: ĐỐI TƯỢNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XÂY DỰNG