Tin tức

Chuyển đổi số ngành xây dựng và lộ trình áp dụng BIM từ năm 2023

Chuyển đổi số ngành xây dựng và lộ trình áp dụng BIM từ năm 2023

Ngày 17/03/2023, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng tại Quyết định số 258/QĐ-TTg. Quyết định này đã đưa ra các mục đích, yêu cầu áp dụng mô hình BIM và lộ trình áp dụng BIM theo từng giai đoạn. Bộ xây dựng là đơn vị chủ trì thực hiện quyết định này.

Mục đích, yêu cầu áp dụng BIM

Mục đích của việc áp dụng BIM trong các hoạt động xây dựng là để:

 • Trong quá trình thiết kế: BIM giúp nâng cao chất lượng của thiết kế, giúp cho quá trình trao đổi thông tin giữa các bên (bao gồm: Cơ quan Nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công) được thuận tiện và dễ dàng hơn.
 • Trong quá trình thi công: BIM giúp hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng phương án tổ chức thi công, quản lý nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng công trình theo từng tiến độ cụ thể.
 • Trong quá trình nghiệm thu, bàn giao: BIM giúp hỗ trợ kiểm soát, đối chiếu chất lượng để nghiệm thu và bàn giao nhanh hơn.
 • Trong quá trình sử dụng: BIM phục vụ cho công tác quản lý, vận hành công trình trơn tru, hiệu quả.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, mô hình BIM được xem như là công cụ để hỗ trợ cho quá trình quản lý, bao gồm như: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, kiểm tra nghiệm thu…

Yêu cầu áp dụng BIM:

Khi áp dụng mô hình BIM, tệp tin BIM cần đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau:

 • Thể hiện được kiến trúc của công trình và các kích thước chủ yếu của công trình.
 • Hình dạng không gian 3 chiều của các kết cấu chính của công trình.
 • Hệ thống các đường ống điều hòa, thông gió và hệ thống cấp thoát nước của công trình.
 • Trong trường hợp có nộp các bản vẽ bộ phận chi tiết trong công trình ở dạng không gian 2 chiều để bổ sung thông tin, thì phải nộp ở dạng số khi nộp kèm tệp tin BIM.
 • Các bản vẽ, khối lượng của các bộ phận công trình cần phải được trích xuất từ tệp tin BIM.

Lộ trình áp dụng BIM theo từng giai đoạn

Áp dụng BIM là một chặng đường dài, do đó Chính phủ đã đưa ra lộ trình theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2023. Cụ thể là:

- Giai đoạn 1:

Bắt đầu triển khai từ năm 2023. Bắt buộc áp dụng BIM đối với: các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

- Giai đoạn 2:   

Bắt đầu triển khai từ năm 2025. Bắt buộc áp dụng BIM đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Lưu ý:

 • Tệp tin BIM là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM. Do đó, chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư vào công trình xây dựng cần có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định của nhà nước khi muốn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.
 • Chủ đầu tư cũng cần cung cấp tệp tin BIM đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác khi muốn thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình. Lộ trình cụ thể như sau: Công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.
 • Nội dung áp dụng và mức độ chi tiết của mô hình BIM do chủ đầu tư dự án quyết định.

Ngoài ra, từ năm 2023, đối với công trình áp dụng BIM, cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ trong các quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu.

>>> Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 258/QĐ-TTg: PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Nhằm hướng đến mục tiêu chuyển đổi số ngành xây dựng, Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình thông tin công trình - BIM trong hoạt động xây dựng sớm hơn thời gian quy định trong lộ trình.

Mọi thắc mắc về lộ trình áp dụng BIM cũng như các công nghệ xây dựng mới giúp áp dụng BIM hiệu quả, hãy liên hệ ngay Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh nhất!

>>> Xem thêm: GIẢI PHÁP NÀO CHO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XÂY DỰNG?