Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán

Tuyển dụng kế toán

06 Sep 2017 Tuyển dụng kế toán

Kế toán là vị trí bạn yêu thích và sở trường của bạn nhưng bạn chưa phát huy được hết điểm mạnh của mình. Bạn muốn làm việc ở nơi thân thiện và năng động để bạn thỏa sức phát triển và làm những điều mong muốn. Hãy thử sức tại Đất Hợp để bạn có thể thỏa đam mê của mình.

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214