Tuyển dụng

Tuyển dụng kinh doanh

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH - CÔNG TY ĐẤT HỢP

10 Jul 2020 Tuyển dụng kinh doanh

Đất Hợp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH với yêu cầu và quyền lợi cụ thể. Ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email huyentrang@dathop.com.vn hoặc liên hệ đến 0942.836.673 để biết thêm chi tiết.

1

Cho thuê thiết bị