Tuyển dụng

Tuyển dụng kinh doanh

Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔI TRƯỜNG

06 Jan 2024 Tuyển dụng kinh doanh

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔI TRƯỜNG với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

[Tuyển dụng] NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

03 Jan 2024 Tuyển dụng kinh doanh

Giải pháp sinh học BIOGENCY - Một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đất Hợp, chuyên cung cấp các dòng sản phẩm men vi sinh cho nhu cầu xử lý môi trường và nuôi trồng thủy sản. Với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Biogency có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN với yêu cầu và quyền lợi cụ thể như sau:

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH - CÔNG TY ĐẤT HỢP

10 Jul 2020 Tuyển dụng kinh doanh

Đất Hợp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH với yêu cầu và quyền lợi cụ thể. Ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email huyentrang@dathop.com.vn hoặc liên hệ đến 0942.836.673 để biết thêm chi tiết.

1