Tuyển dụng

Tuyển dụng kỹ sư

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH

05 Jul 2018 Tuyển dụng kỹ sư

Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật trắc địa, thủy đạc. Nếu bạn là kỹ sư trong ngành trắc địa, thủy đạc hãy tham gia vào Đất Hợp để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ chuyên nghiệp, được đi nước ngoài và trải nghiệm các chương trình đào tạo kỹ thuật mới nhất.

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214