--------------------------------------------------->

Tin tức

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ BẠN NÊN BIẾT

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ BẠN NÊN BIẾT

Máy toàn đạc điện tử cơ bản là máy kinh vĩ kết hợp khối đo xa điện tử và phần mềm tiện ích trong máy. Phần mềm tiện ích để giải quyết các bài toán trong trắc địa và tính ra các đại lượng cần thiết, quản lý dữ liệu, giao tiếp với máy tính...

Trong máy toàn đạc điện tử thì các chương trình ứng dụng thường có trong 2 phần là Reference(Chương trình đo tham chiếu) và COGO(tính toán địa hình).

-          Chương trình đo tham chiếu (Reference):

+ Reference Line (Tham chiếu đường thẳng):Chương trình đo tham chiếu đường thẳng là ứng dụng giúp xác định 1 hoặc nhiều đường thẳng tham chiếukhi biết 1 đường Base line và khoảng cách Offset giữa 2 đường.

+ Reference Arc (Tham chiếu đường cong):Ứng dụng tham chiếu đường cong cho phép người dùng có thể xác định 1 đường cong và hoàn thànhcác nhiệm vụ sau đây:
 * Line&Offset: Xác định khoảng cách và giá trị offset của 1 điểm với cung tròn
 *  Stakeout (Point, Arc, Chord, Angle): Triển điểm thiết kế

-          Cogo:

+ MLM: Tính khoảng cách giữa 2 gương

+ REM: Tính chiều cao không với tới

+ AREA: Tính diện tích.

+ Inverse: Tính góc phương vị và khoảng cách từ 2 điểm biết tọa độ.

+ Tranverse: Tính tọa độ khi biết tọa độ 1 điềm, góc phương vị, cạnh. Khi tính toán xong thì ta dùng Setout để bố trí ra ngoài thực địa.

+ Brg-Brg: Tính tọa độ điểm P3 là giao của P1P3 và P2P3 khi biết tọa độ P1, góc phương vị αP1P3, tọa độ P2, góc phương vị αP2P3.

+ Brg-Dst: Tính tọa độ điểm P3, P4 khi biết tọa độ P1, P2, góc phương vị αP1P2, khoảng cách bán kính tính từ P2.

+ Intersection 4 points:Tính tọa độ giao điểm P5 khi biết tọa độ P1, P2, P3, P4.

+ DistOf: Tính khoảng cách từ điểm P1 đến đường vuông góc P3˽P1P2 và khoảng cách đường vuông góc từ P3 đến P1P2.

+ Set point by Dist offset: Tính tọa độ điểm P3 khi biết tọa độ P1, P2, khoảng cách dường vuông góc từ P3 đến P1P2, khi tính xong ta dùng Setout để chuyển điểm ra thực địa).

+ Extension: Chức năng Extension được ứng dụng để xác định 1 điểm bất kỳ trên 1 đường thẳng khi biết trước 2điểm làm gốc, và khoảng cách cần từ điểm thứ nhất đến điểm cần xác định, hoặc từ điểm thứ 2 đếnđiểm cần xác định.

Tham khảo thêm:

Sử dụng phần mềm cho máy toàn đạc Leica

Thông tin chi tiết liên hệ: 0903 825 125

Từ khóa liên quan: Phần mềm, cho thuê thiết bị

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Thiết bị thủy đạc

Giang (Mr.) 0919 007 009

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Duy (Mr.) 0985648789

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Mai (Ms.) 0985.605.269

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Huy ( Mr.) 0938.114.009

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214