Download

Máy toàn đạc Leica FLEXLINE PLUS ts02/06/09

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica FLEXLINE PLUS TS 02/ 06/ 09

Máy toàn đạc Leica TC 400 series

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC LEICA TC(R) 400 SERIES (410, 407, 405 & 403)

Hướng dẫn phần mềm Map Sourse

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Map Source trong công tác trút dữ liệu từ máy GPS sang máy tính

Hướng dẫn phần mềm Base Camp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Base Camp trong công việc truyền dữ liệu từ máy GPS cầm tay đến máy tính

Máy định vị OREGON 650

Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS OREGON 650

Máy định vị Garmin GPS 76CSX

Hướng dẫn sử dụng máy định vị Garmin GPS 76CSX

Máy định vị Garmin GPS 62

Hướng dẫn sử dụng máy định vị Garmin GPS MAP 62 series

Máy định vị Garmin GPS 73

Hướng dẫn sử dụng máy định vị Garmin GPS 73

Máy định vị Garmin GPS 72H

Hướng dẫn sử dụng máy định vị Garmin GPS 72H

123

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Thiết bị thủy đạc

Giang (Mr.) 0919 007 009

Trang (Ms.) 0942.836.673

Duy (Mr.) 0985648789

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Mai (Ms.) 0985.605.269

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Khiêm (Mr.) 0909.132.156

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214

Dịch vụ môi trường

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514