--------------------------------------------------->

Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Khoan trắc khí tượng thủy văn

Đối tác tiêu biểu

Trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Trạm quan trắc khí tượng thủy văn để quan trắc khí tượng, thủy văn, phục vụ nông - lâm-ngư nghiệp hoặc an toàn cho cảng, tàu thuyền lưu thông. Thiết bị xuất xứ Tây Ban Nha của hãng Geonica
Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Thiết bị thủy đạc

Giang (Mr.) 0919 007 009

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Duy (Mr.) 0985648789

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Mai (Ms.) 0985.605.269

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Huy ( Mr.) 0938.114.009

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214