Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > Giá đỡ bộ điều khiển Hi-Target

Đối tác tiêu biểu

Giá đỡ bộ điều khiển Hi-Target

Giá đỡ bộ điều khiển Hi-Target được thiết kế dùng để đỡ bộ điều khiển. Giá đỡ bộ điều khiển dùng trong công việc đo GPS.

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Thiết bị thủy đạc

Giang (Mr.) 0919 007 009

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Duy (Mr.) 0985648789

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Mai (Ms.) 0985.605.269

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Huy ( Mr.) 0938.114.009

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214