--------------------------------------------------->

Tư vấn môi trường

Văn bản pháp luật

Nghị định số 60/2016 quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

20 Jul 2016 Văn bản pháp luật

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ SỐ 43/2015/TT-BTNMT - VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quy chuẩn về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 61-MT/2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt có hiệu lực từ 5/2016

Quy chuẩn về nước thải chăn nuôi

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 62-MT/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2016

Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 11-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2016

Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 60-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Quy chuẩn về chất lượng nước biển

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 10-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2016  

Quy chuẩn về chất lượng nước ngầm

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 09-MT/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2016  

Quy chuẩn về chất lượng nước mặt

28 Jun 2016 Văn bản pháp luật

QCVN 08-MT/2015/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2016

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Thiết bị thủy đạc

Giang (Mr.) 0919 007 009

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Duy (Mr.) 0985648789

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Mai (Ms.) 0985.605.269

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Huy ( Mr.) 0938.114.009

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214